Domů » Vztahy » Svatba nebo život na psí knížku? Záleží na tom, jak moc se chcete (od)vázat
Vztahy

Svatba nebo život na psí knížku? Záleží na tom, jak moc se chcete (od)vázat

Svatba
Svatba je v současné době hitem. (zdroj foto: pixabay.com)
V průběhu roku 2019 bylo obyvateli Česka uzavřeno 54 870 sňatků. To je o 2303 sňatků více, než v minulém roce. Znamená to, že pro lidi začíná být obřad důležitější, než život na psí knížku? Má to i své praktické dopady.

Partner, přítel, manžel… Název pro trvalý vztah

Manželství, jemuž předchází svatba, je jasný pojem. Všichni vědí, co to znamená. Ovšem jak pojmenovat vztah, který označujeme za trvalý, ale žijeme v něm bez oddacího listu? Partnerství? Ale partnerství bývá i obchodní. Přátelství? I tento pojem má mnohem širší výklad, než soužití dvou lidí.

Nyní si ženy vydělávají tolik, aby mohly zabezpečit samy sebe i svou rodinu. Samy bydlí, často samy rodí a vychovávají děti. Některé říkají, že muže nepotřebují. Jiné by je chtěly, ale mají „smůlu“ – potkávají ty nepravé.

A také je spousta těch, které potkaly ty pravé a tvrdí, že se jim dobře žije na „psí knížku“. Že přece nepotřebují papír a razítko na svoji lásku. Při malé dotazníkové akci jsem však zjistila, že 90 % z nich by se ráda vdala a že by svatba přece jen přicházela v úvahu. Bojí se to však svému partnerovi říci, aby ze vztahu neodešel.

Svatba opět v módě. Výhody manželství

Proč se ženy bojí říci, co je pro ně důležité? Vždyť v genetickém kódu každé z nás je zakotvena snaha zabezpečit svoji rodinu. A tím „bezpečným přístavem“ je prostě především manželství. Mnoho lidí může z vlastní praxe potvrdit, že se člověku dobře žije samotnému, když je zdravý, má dobrou práci a užívá si života. Ale co když onemocní?

Kdo mu podá pomocnou ruku? Kdo s ním bude sdílet jeho starosti? Kdo ho kdy pohladí? Touha po blízké osobě a kontaktu je v každém z nás.

Možná i proto počet svateb v posledních šesti letech strmě stoupá. A zároveň klesá počet rozvodů. Na začátku tisíciletí se ročně bralo kolem 41 000 párů. Nyní to je o více než 14 000 více. Je to proto, že zjistili výhody manželského svazku? Mimo pocit jistoty a péče o druhého tu jsou i některé praktické důvody.

Předmanželská smlouva a společné jmění manželů

Společné jmění manželů i způsob jeho spravování upravuje občanský zákoník. A právě majetek a finanční prostředky, ať získané před svatbou nebo během manželství, mohou být předmětem předmanželské smlouvy.

Společné jmění manželů zahrnuje výdělky během manželství. Běžně se do něj ale nezahrnuje například majetek získaný dědictvím či darem. Pokud se snoubenci dohodnou, že tyto výjimky nebudou pro jejich manželství platit, je to případ, který je třeba smluvně potvrdit.

Manželé také nemusí mít společné jmění, mohou hospodařit odděleně. A zvláště v tomto případě může smlouva přesně upravit majetkové poměry manželů. Kdo bude co hradit, kdo na co přispívat.

Do společného jmění manželů spadají i dluhy. Jestliže se jeden z manželů bez vědomí druhého zadluží, budou muset dluhy splácet oba rovným dílem. A to i tehdy, pokud se rozvedou. Předmanželskou smlouvou se dá tento problém eliminovat.

Svatba přináší i dědictví a společné bydlení

Manžel je spolu s dětmi zahrnut v případě úmrtí druhého z manželů do první dědické třídy. Partner tam patří pouze tehdy, pokud jde o registrované partnerství.

Jestliže budete s partnerem alespoň rok žít ve společné domácnosti, budete podle zákona tzv. spolužijící osoba. A ta patří do druhé dědické třídy. Takže má nárok na dědictví pouze v případě, že partner nemá děti, které by jeho majetek zdědily. Jinak si sbalíte pod dohledem dětí kufřík a půjdete „o dům dál“.

Nárok na část dědictví budete mít pouze v případě, že zemřelý partner zanechal platnou závěť.

Podobné je to v přechodu nájmu bytu. Pokud spolu partneři nežili alespoň jeden rok ve společné domácnosti, nemá přeživší partner nárok na to v nájemním bytě dál žít. Na rozdíl od manžela, který tento nárok má.

Rozchod nebo rozvod? Praktický rozdíl je malý.

Pokud si během partnerského života pořídíte děti, domácí mazlíčky, nábytek, auto, byt či dům na hypotéku, bude váš rozchod skoro stejně složitý, jako u sezdaných párů. Majetkově se vypořádat a rozhodnout se, jak bude nadále vypadat péče o společné potomky, je totiž nutné jak v případě rozchodu „přátel“, tak při rozvodu manželů.

Jestliže se manželé rozhodnou pro rozvod a předloží soudu informaci, že se majetkově vypořádali a dohodli se na péči o děti, samotný akt rozvodu je již tak jednoduchý, že je to „jen“ o papír víc.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Ekologické svatby: trend roku 2020. Manuál nejen pro budoucí nevěsty

Nejhranější písničky na svatbách. Co je pravě in a co si samy nevěsty nejčastěji přejí

Jindra Svitáková

Redaktorka, spisovatelka. Zajímá se o literaturu, film a českou historii. Ráda píše o vaření, domácí kosmetice, rodinném životě, vztazích a vícegeneračním soužití. Je autorkou několika výstav na téma české historie a knih z oblasti literatury faktu. Publikuje také v oblasti dětské literatury.

Napište komentář

Klikněte pro napsání komentáře