Domů » Reklama » Co je to napájecí zdroj?
Reklama

Co je to napájecí zdroj?

napájecí zdroj
Co je to napájecí zdroj?
Napájecí zdroj je elektronické zařízení, které v rámci daného výkonu přeměňuje jeden typ elektřiny (nejčastěji střídavé síťové napětí) na jiný (nejčastěji stejnosměrné napětí). Každý zdroj je definován třemi základními parametry charakterizujícími napěťové úrovně a výkony. Jeho úkolem je dodat potřebnou elektrickou energii.

Co je to napájecí zdroj?

Napájecí zdroj (z anglického power supply) je zařízení, které transformuje jednu napěťovou úroveň na druhou, potřebnou k napájení daného zařízení. Elektrické obvody pracují s nejrůznějšími elektrickými signály. Vstupní a výstupní svorky se nazývají signálový vstup a výstup.

Jaké je vstupní napětí napájecího zdroje?

Vstupním napětím zdroje se rozumí napětí připojené na vstupní svorky zařízení. U napájecích zdrojů používaných v automatizaci je to nejčastěji 230 VAC. Pro jednofázové vstupy nebo 3 x 400 VAC pro třífázové vstupy. Méně obvyklé jsou jednofázové vstupy 110 VAC nebo 24 VAC.

Jak číst označení vstupního napětí na napájecích zdrojích?

Normy IEC, EN, UL umožňují výrobcům označovat jmenovité napětí napájecího zdroje mnoha různými způsoby. Avšak vyžadují, aby proud odebíraný ze sítě při daném vstupním napětí byl také uveden na typovém štítku.

Vstupní proud je základní technickou informací, která umožňuje správně zvolit tloušťku propojovacích kabelů a proudovou ochranu na AC vedení. Takže pokud je na typovém štítku uvedeno 100-240 VAC, musí být síťový proud 100 VAC a 240 VAC. Pokud je označen 120-230 VAC, musí být síťový proud 120 VAC a 230 VAC. Nejběžnější napětí na štítcích napájecích zdrojů jsou 120-230 VAC. Příslušné proudy pro tato napětí, protože tyto úrovně napětí přijala většina zemí. Výrobce musí také poskytnout koncovému uživateli minimální a maximální povolené vstupní napětí, které napájecí zdrojmá a musí jasně uvést, zda by měla být uplatněna nějaká omezení kvůli změnám vstupního napětí povoleného IEC-EN, např. nějaký limit výstupního proudu se vstupním napětím 90 VAC. V každém případě podle mezinárodních norem IEC-EN-UL musí každý napájecí zdroj, stejně jako jakékoli jiné zařízení, správně fungovat s kolísáním napětí ± 10 % jmenovité hodnoty.

Může příliš vysoké vstupní napětí poškodit napájecí zdroj?

Při napájení překračujícím maximální přípustnou hodnotu může dojít k poškození vstupu zdroje. Zda dojde k poruše nebo ne, závisí na hodnotě napětí a času. Pokud je napájecí zdroj se vstupem 100-240 VAC napájen 400 VAC po dobu delší než několik ms, je nevyhnutelné poškození vstupního stupně napájecího zdroje.

Redakce DámskáLiga.cz

Napište komentář

Klikněte pro napsání komentáře