Domů » Životní styl » Zákon o odškodnění po trvalých následcích očkování ve sněmovně. Ministerstvo zvažuje finanční spoluúčast rodičů
Životní styl

Zákon o odškodnění po trvalých následcích očkování ve sněmovně. Ministerstvo zvažuje finanční spoluúčast rodičů

Zákon o odškodnění po trvalých následcích očkování je ve sněmovně
zdroj: 123RF.com
V ČR jsou děti povinně očkovány proti devíti nemocem. Povinnost vysvětluje ministerstvo zdravotnictví ochranou zdraví celé společnosti. Roste ale počet rodičů, kteří děti očkovat nenechávají nebo ho odkládají do vyššího věku, protože je považují za nebezpečné. Závažné nežádoucí účinky ale nejsou prokázány.

Kde je očkování dětí povinné

V minulých letech zavedlo povinné očkování Francie a Itálie. Tam je předmětem očkování 10 chorob, tedy více než u nás. V letošním roce je zavedlo Řecko a stejný krok zvažuje Irsko a Velké Británie. V Německu se připravuje povinné očkování od roku 2020. V této souvislosti prohlásil německý ministr zdravotnictví Jens Span, že „…podmínkou svobody je také jistota, že mě můj protějšek zbytečně neohrožuje a nenakazí…

Zákon o náhradě újmy způsobené očkováním je připraven

Sněmovní zdravotnický výbor schválil 29. října návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Odsouhlasil také pozměňovací návrh umožňující vznik odborné komise, která by měla posuzovat složité případy. Odškodnění by se mělo vztahovat jen na případy, kdy došlo k trvalému poškození. Tím se myslí trvalá škoda na zdraví s nepříznivým vlivem na uplatnění poškozeného v dalším soukromém i společenském životě.

Rozhodovat bude komise

Zda může očkování za trvalé poškození dítěte, by měla rozhodnout nezávislá odborná komise. Jejím předsedou má být zástupce ministerstva, členy by byli nejméně dva zdravotničtí pracovníci z příslušného oboru a právník. Komise by na základě zdravotnické dokumentace a dalších zjištěných skutečností rozhodla, zda újma na zdraví je či není následkem povinného očkování.  

Méně případů, než při užívání acylpyrinu

Odškodnění by se podle odborníků mohlo týkat méně než deseti případů ročně. Odborníci mluví o jednom případu na milión vakcín. Podle odborných studií mohou být důsledkem reakce organismu na podání očkovací látky alergická reakce, ztráta pohyblivosti paže či ramene, postižení mozku či zánětlivé onemocnění kloubů, vyskytnou-li se ovšem v určitém čase po očkování. Problémy nevyvolává samotná vakcína, ale nešťastná souhra několika dalších nepříznivých okolností. Špatná imunitní reakce je pouze jednou z nich.

Přitom například užívání léků s kyselinou acetylsalicylovou (acylpyrin, aspirin, anopyrin apod.) může někdy způsobit vážné krvácení z trávicího ústrojí a skončit až smrtí pacienta. Podle odborných studií se tato komplikace objevuje až v 3,64 případech na 1000 pacientů léčených po dobu 1 roku. Tedy podstatně častěji, než reakce související s povinnými vakcínami u dětí. Na druhou stranu, podávání kyseliny acetylsalicylové zabrání až u pětiny léčených pacientů vzniku infarktu myokardu.
Prostě dosud nebyl vynalezen žádný lék, který by neměl nežádoucí účinky a všem pacientům přinesl pouze kladný efekt. Ovšem úkolem státu je chránit většinu společnosti, a to se také v případě povinného očkování děje.

Za zdraví dítěte odpovídá zákonný zástupce. Uhradí jeho léčbu?

Nad problematikou povinného očkování se ministerstvo zdravotnictví zamýšlí i z opačného úhlu pohledu. Tedy nad odpovědností rodičů, kteří dítě očkovat nedají. V zákoně o ochraně veřejného zdraví je sice již nyní za odmítnutí očkování pokuta 10 000 Kč. Ministerstvo zdravotnictví však zvažuje, že pokud dítě onemocní v souvislosti se zanedbáním očkování, musel by zákonný zástupce uhradit část nákladů na léčbu.

Problematika je řešena v novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nyní čeká na první čtení ve sněmovně. Podle ní by neočkované děti neměly být přijímány nejen do mateřských škol, ale ani do dětských skupin a podobných zařízení, které pobírají příspěvek od státu. Dotknout se to může i táborů či škol v přírodě.

Podle nedávného Eurobarometru, který organizuje Evropská komise, považuje sice 88 % Evropanů očkování za důležité k ochraně vlastního zdraví, avšak současně 48 % respondentů věří nepravdivým informacím o vakcinaci. Odpověď odborníka na webu České vakcinologické společnosti hovoří za vše:

Rodič: „Kde je moje právo se rozhodnout neočkovat, když mi dítě nevezmou do školky, pokud tak učiním?“
Vakcinolog: „Kde je právo dětí na zdravé dětství?“

Podrobné informace o mýtech a faktech o očkování najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a webu České vakcinologické společnosti.

komentář

Klikněte pro napsání komentáře

  • Právě tomu právu na zdravé dětství nejsou naše děti přeočkované. Když se totiž objevily nežádoucí účinky, tak doktorka tvrdila, že nežádoucí účinky neexistují. Až do přechodu k jiné doktorce jsme rehabilitaci a jinou léčbu platili z vlastní kapsy.