Domů » Vztahy » Závěť má větší moc než zákonné dědictví. Kdy, proč a jak ji sepsat. Myslet na smrt je sice morbidní, ale praktické
Závěť je rozumná a na místě. Myslet na vlastní smrt je vysoce praktické
zdroj: 123RF.com
Vztahy

Závěť má větší moc než zákonné dědictví. Kdy, proč a jak ji sepsat. Myslet na smrt je sice morbidní, ale praktické

Závěť má podle platného občanského zákoníku větší moc, než dědictví ze zákona. Tak můžete určit, komu připadne konkrétní majetek. Pokud žijete v druhém či třetím manželství, či dokonce jen v partnerství, můžete mít dostatek důvodů, proč svůj majetek tímto způsobem rozdělit. Závěť rozhodně nepodceňujte.

Vlastníte majetek, který chcete nechat v rodině

Vžijte se do situace, že máte chalupu po rodičích. Poté jste se vdala a vy i manžel máte z předchozího vztahu děti. Máte režim společného jmění manželů. Když teď zemřete, zdědí polovinu vaší chalupy váš manžel a polovinu vaše děti. Ovšem, když poté zemře i váš manžel, zdědí jeho polovinu chalupy jeho děti. A tak dům, který odjakživa patřil vaší rodině, může brzy patřit někomu jinému. Chcete-li tomu předejít, sepište závěť. V ní můžete odkázat chalupu pouze svým dětem.

Nebo jiná verze. Nemáte dědice nebo nechcete, aby veškerý váš majetek připadl dědicům. Chcete například část finančních prostředků, nebo tu chalupu, odkázat útulku pro zvířata, domovu pro seniory či na jiný účel. Závětí to vyřešíte. A pokud nemáte dědice, zabráníte, aby váš majetek získal stát.

Co musí závěť obsahovat?

Každý musí závěť podepsat sám. Je to individuální listina, takže pokud ji napíšete společně s manželem, nebude platit. Aby byla vaše závěť platná, musíte přesně určit dědice. Těmi mohou být jak vaši příbuzní, tak cizí osoby, nebo různé společnosti, organizace, církve. Musíte je přesně určit. Nemůžete jen napsat “sto tisíc korun útulku pro psy”, ale identifikovat konkrétní útulek například podle IČ a dalších náležitostí.

Nelze vyřadit z dědictví svoje děti, tzv. neopominutelné dědice. Můžete je pouze vydědit a k tomu musíte uvést zákonný důvod. Pokud neodkazujete veškerý majetek jedné osobě, musíte přesně určit, jaký podíl kdo dostane. Pokud jde o věci, musí být konkrétně vyjmenovány.

Forma a způsob sepsání závěti

Způsob sepsání je velmi důležitý. Můžete napsat závěť vlastní rukou, říká se jí odborně holografní. Na list papíru napíšete, komu a co chcete odkázat. Problémem holografní závěti je, aby byla po vaší smrti nalezena, a aby ji nikdo úmyslně nezničil. Proto byste ji měla uložit na místo, kde ji dědicové objeví nebo ji svěřit osobě, které věříte.

Další možností je sepsat závěť na počítači a podepsat ji vlastní rukou. Po celou dobu psaní musí být přítomni dva svědci. Nemůžete ji tedy napsat, pak ji dát někomu přečíst a říct, aby vám ji svědecky podepsal. Kdyby se to později prokázalo, byla by závěť označena za neplatnou. Svědky nesmí být dědici, osoby dědicům blízké ani jejich zaměstnanci. Svědci jsou zároveň vázáni mlčenlivostí a nesmějí nikomu sdělit obsah závěti.

Notář je nejlepší jistota

Většina právníků doporučuje sepsat závěť u notáře, protože závěti psané doma jsou nejsnadněji napadnutelné. Sice za její zhotovení něco zaplatíte, ale budete mít jistotu, že notář vše sepíše v souladu se zákonem. Originál pak bude uložen u notáře a zároveň v elektronické podobě v Evidenci právních jednání pro případ smrti.

Existují i krajní možnosti

Při mimořádných situacích lze uzavřít závěť i jinými způsoby. Například při bezprostředním ohrožení života v nemocnici před třemi svědky, doma se svědectvím starosty obce, na lodích a letadlech ČR či u vojáků v ozbrojených konfliktech, kdy může závěť zaznamenat velitel nebo voják minimálně v hodnosti důstojníka.

Ovšem právě proto, že tyto možnosti jsou krajní, a leckdy se na mnohé zapomene, je lepší myslet na rozdělení svého majetku včas a učinit tak ve zdraví a s rozmyslem.

Máte nějakou vlastní zkušenost ze závětí? Podělte se s námi v komentáři pod článkem.

data-matched-content-rows-num="3,3" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_stacked,image_stacked">

Pin It on Pinterest