Čtvrtek , 30. 05. 2024

Ferdinand

Co s nepoužitými léčivy?

Správné nakládání s léčivy je důležitá, a přesto tak často opomíjená, součást bezpečné léčby. Patří do toho totiž i zacházení s nepoužitými nebo expirovanými léky. Průzkumy sice ukazují, že se stále více lidí učí odnášet nepoužité a prošlé léky zpátky do lékáren, nicméně to nijak nesnižuje to obrovské množství, které se každoročně vyhodí. Celkový objem se liší stát od státu, kraj od kraje, i město od města. Můžeme ale říct, že průměr evropských zemí bývá mezi 10 a 100 tunami na milion obyvatel ročně. V Česku jsou to každoročně léky za zhruba 4 miliardy korun. Největším problémem ale stále zůstává fakt, že většina léčiv stále ještě končí v odpadech.
léčiva
Likvidace nespotřebovaných léčiv má své zásady.

1. Odkud proudí vyhazované léky nejčastěji

Domácnosti:

Lidé často nakupují léky na předpis nebo bez předpisu, které následně přestanou užívat 

a zůstávají jim v domácích lékárničkách a skříňkách tak dlouho, dokud jim nevyprší trvanlivost. A mnohdy ještě mnohem déle. Jakmile přece jednou dojde na generální úklid

a třídění léků, v ideálním případě skončí zpátky s lékárně, v tom horším v koši nebo spláchnuté do záchodu.
A podle lékárníků jsou také jedním nejčastějších případů také léky, které lidé přijdou vrátit 

po zemřelých příbuzných.
Dalším problémem je i to, že lidé si často kupují léky “do zásoby”, a velice často se k jejich použití ani nedostanou. Nebo zapomenout, že je doma mají, a koupí si je znovu. Což souvisí i s posledním bodem, který zde zmíníme, a tím jsou duplicitní recepty na stejný lék 

od různých lékařů, kdy si pacient zkrátka nepamatuje, že už mu je předepsal jiný lékař, 

ať už obvodní nebo naopak nějaký specialista. Což opět vede k hromadění léčit a jejich nezbytnému zbytečnému vyhození. 

Zdravotnická zařízení: 

Zdravotnická zařízení, jako jsou nemocnice, kliniky a lékařské ordinace, jsou dalším  

z hlavních zdrojů vyhozených léčiv. Existuje několik faktorů, které přispívají k vzniku odpadních léků v těchto zařízeních:

– Nepoužité nebo expirované léky: Zdravotnická zařízení mají často na skladě různé léky, které nebyly použity nebo jejichž doba použitelnosti vypršela. Tyto léky musí být odstraněny z důvodu dodržování předpisů a bezpečnosti.

– Zbytky léčiv: Při podávání léků pacientům může zůstat určité množství léku v lahvičce nebo injekční stříkačce. Tato zbytková množství léků nemusí být vhodná k opětovnému použití a musí být zlikvidována.

– Kontaminované léky: V některých případech mohou být léky kontaminovány nečistotami nebo infekčními látkami. Tyto léky se musí z bezpečnostních důvodů likvidovat. 

Zdravotnická zařízení mají vlastní protokoly a postupy pro nakládání s dále nepoužitelnými léky. Obvykle mají speciální sběrná místa nebo služby, které umožňují bezpečnou likvidaci těchto léčiv. 

Farmaceutické firmy:

Farmaceutické firmy jsou zodpovědné za výrobu, distribuci a prodej léčiv. A tak mohou také přispět k množství vyhozených léků. Některé zdroje vyhozených léčiv ve farmaceutických firmách zahrnují:

– Přebytky a vadné produkty: Během výrobního procesu mohou vznikat přebytky nebo vadné dávky léků. Tyto produkty nemohou být prodány nebo použity a musí být zlikvidovány.

– Vývojové vzorky: Během výzkumného a vývojového procesu farmaceutické firmy vytvářejí vzorky léků pro testování. Po skončení testování nebo pokroku vývoje mohou být tyto vzorky zbytečné a musí být zlikvidovány.

K TÉMATU  Tipy na rodinnou dovolenou v Chorvatsku

– Obalové materiály: Farmaceutické firmy používají obaly, jako jsou lahvičky, blistry 

a kartony pro balení léků. Přebytky nebo vadné obalové materiály se musejí zlikvidovat také. 

2. Ekologické a zdravotní dopady:

Častokrát se ani nezamyslíme, když něco vyhazujeme. V případě léků to však má velice škodlivé důsledky. Vyhozené léky totiž mohou mít negativní dopad na životní prostředí 

i lidské zdraví. Podívejte se, co všechno se může stát, když se léků nezbavujeme správně. 

Ekologické dopady:

Některé látky obsažené v léčivech mohou znečišťovat vodní zdroje, pokud jsou vyhozeny 

do toalety nebo odtoku. Tyto látky se mohou dostat do řek, jezer a podzemních vod, což může mít nepříznivé účinky na vodní ekosystémy a zvířata.  Mohou ovlivnit růst a vývoj vodních organismů, jako jsou ryby, obojživelníci a mikroorganismy. Mnoho léčiv může být toxických pro vodní organismy a může narušovat jejich reprodukční systémy nebo hormonální regulaci. 

Některé léčivé látky jsou navíc  odolné vůči čištění vodou i chemickým procesům v čistírnách odpadních vod, což znamená, že se mohou dostat nejen do přírodních vodních toků, 

ale i zpátky do oběhu pitné vody. 

Kromě toho, pokud nepoužité a prošlé léky vyhodíme jen tak do koše, mohou se dostat 

do špatných rukou lidí, kteří popelnice vybírají a mohou je použít jako drogy, nebo pro jejich výrobu. A riziko nekončí ani v okamžiku, kdy se vyhozené léky dostanou na odpadní skládku. I tam se mohou postupně vstřebávat do půdy a pronikat tím do půdního ekosystému a odpadních vod. 

Navíc, léčivé látky se mohou hromadit v půdě a v rostlinách. Pokud jsou vyhozené léky použity jako hnojiva nebo je s nimi zavlažována orná půda, mohou se dostat do potravního řetězce a ovlivnit rostliny, zvířata i lidi.

Zdravotní dopady:

Kromě životního prostředí a ohrožování zvířat, může mít nesprávné nakládání s léčivy také negativní dopad na naše zdraví. Vyhozené léky mohou být nalezeny neoprávněnými osobami, což může vést k nebezpečí zneužití nebo nadměrnému užívání léků. To může způsobit zdravotní rizika, jako jsou předávkování, alergické reakce nebo interakce s jinými léky.

Pokud jsou léky vyhozeny do domácího koše, mohou se k nim dostat děti nebo domácí mazlíčci, kteří je mohou polknout. To může vést k otravě a závažným zdravotním problémům.

K TÉMATU  S čím nejlépe nosit červené tenisky? Rady od odborníků.

Dalším zdravotním rizikem je užívání léků poté, co jim expiruje trvanlivost. Tyto léky mohou nejen ztratit svou účinnost a zvýšit riziko nežádoucích účinků, ale také se mohou stát vyloženě škodlivými. 

Navíc pokud se vyhazované nebo splachované léky dostanou do vodního oběhu, jak jsme 

o tom mluvili výše, mohou se nám tak dostávat zpět do organismu, aniž bychom o tom věděli. A tím zvyšovat odolnost například vůči účinkům antibiotik a značně nám ztěžovat léčbu. 

Je tedy zásadní, aby lidé byli informováni o správném způsobu likvidace léků a o významu odpovědného nakládání s léčivy. To pomůže minimalizovat ekologické i zdravotní dopady vyhozených léčiv a zajistit bezpečnost a udržitelnost léčebného procesu.

3. Správné způsoby nakládání s léčivy:

Když tedy už známe rizika nezodpovědného vyhazování léků, povíme si o tom, jak s nimi nakládat správně, zkrátka, jak se jich zbavit bezpečně. A také, jak minimalizovat celkový počet zbytečně vyplýtvaných léčiv. 

Zde je několik způsobů, jak správně nakládat s léky:

– Nekupujte nadbytečné množství léků a dávejte pozor na datum jejich expirace.

– Pokud máte nepoužité nebo expirované léky doma, obraťte se na místní lékárnu nebo 

na speciální sběrná místa, která umožňují bezpečnou likvidaci léčiv. Pokud používáte pro nákup léčiv online lékárny, můžete se informovat u nich. Například Pilulka.cz nabízí možnost vrátit prošlé a neptořebné léky kurýrovi. Jak říká Martin Kassa, spolumajitel společnosti: „Všichni zákazníci internetové lékárny Pilulka.cz, kteří využívají dopravu Pilulka Auto, mohou léky odevzdat přímo našemu řidiči. Ten je následně předá lékárníkovi v Pilulka Lékárně, který je bezpečně zlikviduje.“ 

– Nenalévejte léky do kanalizace nebo odpadu, pokud to není explicitně uvedeno na etiketě.

– Sledujte pokyny pro likvidaci léků na etiketách nebo se informujte u lékárníka nebo lékaře 

o správném způsobu likvidace konkrétních léků. 

Závěrem lze jen znovu apelovat na to, abychom při takovém “jarním úklidu” našich lékárniček mysleli na své zdraví i na naše okolí, a nepoužité léky zodpovědně odnášeli 

do nejbližších lékáren, které mají všechny povinnost léky přijmout. A navíc na ně mají speciální kontejnery, které se poté dostanou do rukou společností, které je správně a bezpečně zlikvidují.

Zdroje článku:
https://download.pilulka.cz/new/TZ_Pilulky_do_kose_nepatri_tri_ctvrtiny_Cechu_ma_doma_stare_leky.pdf, https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesi-jsou-rekordmani-ve-vyhazovani-leku-mnozstvi-odpadu-se-z/r~b44a84fed3b011e889f40cc47ab5f122/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/lekarna-v-kanalizaci-cesi-se-rocne-zbavuji-stovek-tun-leku-176090
Doporučujeme
sdílet
tisknout
mohlo by vás zajímat

Témata pro vás

Výběr článků

Split je druhým největším městem v Chorvatsku a každoročně láká mnoho turistů. Toto místo spojuje dávné krásy historie s moderním způsobem života. Čekají vás zde krásné památky, skvělé jídlo a mnoho zajímavostí, které byste si neměli nechat ujít.
Pesimisté vám řeknou, že zvládat puberťáka je opravdu otřesné, a dá se jenom v co největším klidu vyčkávat, až toto náročné období přejde. Na straně druhé si můžete vyslechnut tvrzení, že právě v pubertě se z vašeho dítka stává dospělák a sklízíte plody toho, co jste v něm zaseli. Někdy se doslechnete, že pokud se dítěti adekvátně věnujete v předchozích letech, žádná puberta s ním vlastně necloumá. Ať už vnímáte situaci jakkoliv, pokud vás článek upoutal, zřejmě u vás v rodině nastávají změny spjaté právě s výchovou puberťáka.
Někdy je to prostě nutné. Tělo přemůžou bakterie a jinak než s pomocí antibiotik se s nimi nezvládnete vypořádat. Předepsaná antibiotika původce nemoci obvykle spolehlivě zničí, ale v našem těle napáchají další škody. Po jejich užívání je tedy třeba myslet i na to, jak tělo dostat zpět do předchozí formy.
Známe to všechny. Potkáme nového partnera, nechybí tomu jiskra ani sexuální náboj. Na sex s ním myslíme prakticky neustále. Nejraději bychom z pod peřiny vůbec nevylezly. Ale dejte tomu tři čtyři roky a téměř všechen sexuální apetit vyprchá. Ne však nenávratně.
Saunování přináší celou řadu zdravotních benefitů. Během chvíle dokonale prohřeje celé tělo, podporuje relaxaci, posiluje imunitu. Chodit do sauny pravidelně rozhodně má smysl. Jen při tom nesmíte chybovat.
Ekonomům je nyní zřejmě jasné, o čem je řeč, nebo tedy alespoň ve světě obchodování, ostatní možná jen pokrčí rameny. Optikou Paretova principu se však můžete zadívat nejen na svět ekonomie, ale na veškerou vaší činnost – hubnutí nevyjímaje. O čem je to tedy vlastně řeč?
Zima není váš kamarád? Nejraději byste se proto na Vánoce sebrali a odjeli do teplých krajů a Štědrý den si užívali s koktejlem v ruce, v bikinách a na pláži s výhledem u moře? Není nic jednoduššího než si koupit letenku a odpočítávat dny. Které destinace jsou na zimní dovolenou v tropech jako stvořené?
Řasy jsou krásnou ozdobou každé ženy a nejlépe dokážou zaujmout tehdy, když jsou husté a dlouhé. Ne každá žena takové řasy má. Nemusíte si kvůli nim lepit umělé řasy. Poradíme vám účinné tipy, jak můžete své řasy zvětšit a prodloužit. Naučte se následující tipy a můžete se dočkat řas, které jste si vždy přáli.
V sobotu si dopřejte nějakou aktivitu a pohyb, v neděli potom relaxujte. Co dalšího se objeví o víkendu? Horoskop krásy a duševního zdraví pro vás připravila astroložka Naďa Šmídová.
Jmenuji se Marcela Hlaváčková a jsem mentorka a koučka osobního a profesního růstu. Pomáhám lidem na cestě k sebevědomí, úspěchu a štěstí, protože já sama vím, jak je na cestě životem mnohdy záchranné lano potřeba. I proto se teď před vámi pomyslně obnažuji a povím vám příběh, který není ničí jiný než můj. Jsem stejná jako vy, jsem taky jenom člověk.
Přírodní prvky v interiéru jsou trendem, který vás může inspirovat. Neopracované dřevo v kombinaci s moderním nábytkem vypadá skvěle. Bříza je jedinečná svojí barvou, a tak jako jiné dřevo, které není opracované, podléhá pomalu zkáze. Je proto potřeba mít k dispozici mladý kmen, který je nutné patřičně vysušit. Povrch se pak natře tixotropním lakem, který břízu v podstatě obalí a uzavře. Na co všechno ji můžete použít?
Vztahy jsou velmi křehká záležitost. Mohou být snadno otřeseny drobnými nedorozuměními či menšími problémy. Jakmile jsou jednou něčím takovým narušeny, je pak velmi těžké do nich vrátit ztracenou důvěru. Záleží-li nám na druhém člověku, snažíme se, aby se vztah zachránil. Pokud je toto i váš případ, tak si přečtěte, jak toho lze docílit.

Výběr článků

Začátek školního roku bývá pro děti náročný. Především přeladit se z prázdninového módu do toho studijního vyžaduje mnoho úsilí. Nenáročným způsobem, jak se děti můžou začít učit, aniž by si to uvědomovaly, jsou naučné filmy a seriály. Jen posadit děti před obrazovku ale nestačí. Důležité je s nimi o pořadech mluvit. Jak na to?
Proč nakupovat nové, když lze kreativně použít věci, které se nám již nelíbí. Pojďte se povídat na dokonalé tipy, jak si váš domov zkrášlit pomocí upcyklovaných věcí. Jdeme starým věcem dát nový život. Budete zírat, co vše se dá vytvořit! Do upcykle!
Věci mají své místo. I když to na první pohled nevypadá, už dvouleté děti vědí, kam která věc patří. Právě v tomto věku se začne projevovat smysl pro pořádek. Je tak nutné jim dát pravidla her i úklidu. Dítě začne vnímat vnější a vnitřní řád.

Nepřehlédněte

Šnečí sliz můžeme stále častěji vidět jako součást drahých kosmetických přípravků. Než se stal trendem pro podporu krásy, byl ve starověkém Řecku lékem na záněty. Mnoho žen o něm ještě neslyšelo a některé na něj jen nevěřícně koukají v obchodních regálech. Představíme si, co to šnečí sliz je a jaké má potenciální přínosy.
Jednou z příčin snížené kvality spánku jsou civilizační vlivy, mezi které patří přítomnost nadměrného množství světla v noci. Usínání s rozsvícenou lampičkou není totéž, jako když vám do okna svítí reklamní poutače nebo vánočně osvětlená ulice. Naprostá většina lidí spí lépe v úplné tmě. Co proto udělat?

Odebírat novinky

Přihlásit se

Jestě nemáte účet? Zaregistrujte se zde.

Nahlásit článek