Úterý , 05. 12. 2023

Jitka

Co s nepoužitými léčivy?

Správné nakládání s léčivy je důležitá, a přesto tak často opomíjená, součást bezpečné léčby. Patří do toho totiž i zacházení s nepoužitými nebo expirovanými léky. Průzkumy sice ukazují, že se stále více lidí učí odnášet nepoužité a prošlé léky zpátky do lékáren, nicméně to nijak nesnižuje to obrovské množství, které se každoročně vyhodí. Celkový objem se liší stát od státu, kraj od kraje, i město od města. Můžeme ale říct, že průměr evropských zemí bývá mezi 10 a 100 tunami na milion obyvatel ročně. V Česku jsou to každoročně léky za zhruba 4 miliardy korun. Největším problémem ale stále zůstává fakt, že většina léčiv stále ještě končí v odpadech.
léčiva
Likvidace nespotřebovaných léčiv má své zásady.

1. Odkud proudí vyhazované léky nejčastěji

Domácnosti:

Lidé často nakupují léky na předpis nebo bez předpisu, které následně přestanou užívat 

a zůstávají jim v domácích lékárničkách a skříňkách tak dlouho, dokud jim nevyprší trvanlivost. A mnohdy ještě mnohem déle. Jakmile přece jednou dojde na generální úklid

a třídění léků, v ideálním případě skončí zpátky s lékárně, v tom horším v koši nebo spláchnuté do záchodu.
A podle lékárníků jsou také jedním nejčastějších případů také léky, které lidé přijdou vrátit 

po zemřelých příbuzných.
Dalším problémem je i to, že lidé si často kupují léky “do zásoby”, a velice často se k jejich použití ani nedostanou. Nebo zapomenout, že je doma mají, a koupí si je znovu. Což souvisí i s posledním bodem, který zde zmíníme, a tím jsou duplicitní recepty na stejný lék 

od různých lékařů, kdy si pacient zkrátka nepamatuje, že už mu je předepsal jiný lékař, 

ať už obvodní nebo naopak nějaký specialista. Což opět vede k hromadění léčit a jejich nezbytnému zbytečnému vyhození. 

Zdravotnická zařízení: 

Zdravotnická zařízení, jako jsou nemocnice, kliniky a lékařské ordinace, jsou dalším  

z hlavních zdrojů vyhozených léčiv. Existuje několik faktorů, které přispívají k vzniku odpadních léků v těchto zařízeních:

– Nepoužité nebo expirované léky: Zdravotnická zařízení mají často na skladě různé léky, které nebyly použity nebo jejichž doba použitelnosti vypršela. Tyto léky musí být odstraněny z důvodu dodržování předpisů a bezpečnosti.

– Zbytky léčiv: Při podávání léků pacientům může zůstat určité množství léku v lahvičce nebo injekční stříkačce. Tato zbytková množství léků nemusí být vhodná k opětovnému použití a musí být zlikvidována.

– Kontaminované léky: V některých případech mohou být léky kontaminovány nečistotami nebo infekčními látkami. Tyto léky se musí z bezpečnostních důvodů likvidovat. 

Zdravotnická zařízení mají vlastní protokoly a postupy pro nakládání s dále nepoužitelnými léky. Obvykle mají speciální sběrná místa nebo služby, které umožňují bezpečnou likvidaci těchto léčiv. 

Farmaceutické firmy:

Farmaceutické firmy jsou zodpovědné za výrobu, distribuci a prodej léčiv. A tak mohou také přispět k množství vyhozených léků. Některé zdroje vyhozených léčiv ve farmaceutických firmách zahrnují:

– Přebytky a vadné produkty: Během výrobního procesu mohou vznikat přebytky nebo vadné dávky léků. Tyto produkty nemohou být prodány nebo použity a musí být zlikvidovány.

– Vývojové vzorky: Během výzkumného a vývojového procesu farmaceutické firmy vytvářejí vzorky léků pro testování. Po skončení testování nebo pokroku vývoje mohou být tyto vzorky zbytečné a musí být zlikvidovány.

K TÉMATU  Soukromí na balkoně: 6 tipů, jak si plnými doušky užít nerušený relax

– Obalové materiály: Farmaceutické firmy používají obaly, jako jsou lahvičky, blistry 

a kartony pro balení léků. Přebytky nebo vadné obalové materiály se musejí zlikvidovat také. 

2. Ekologické a zdravotní dopady:

Častokrát se ani nezamyslíme, když něco vyhazujeme. V případě léků to však má velice škodlivé důsledky. Vyhozené léky totiž mohou mít negativní dopad na životní prostředí 

i lidské zdraví. Podívejte se, co všechno se může stát, když se léků nezbavujeme správně. 

Ekologické dopady:

Některé látky obsažené v léčivech mohou znečišťovat vodní zdroje, pokud jsou vyhozeny 

do toalety nebo odtoku. Tyto látky se mohou dostat do řek, jezer a podzemních vod, což může mít nepříznivé účinky na vodní ekosystémy a zvířata.  Mohou ovlivnit růst a vývoj vodních organismů, jako jsou ryby, obojživelníci a mikroorganismy. Mnoho léčiv může být toxických pro vodní organismy a může narušovat jejich reprodukční systémy nebo hormonální regulaci. 

Některé léčivé látky jsou navíc  odolné vůči čištění vodou i chemickým procesům v čistírnách odpadních vod, což znamená, že se mohou dostat nejen do přírodních vodních toků, 

ale i zpátky do oběhu pitné vody. 

Kromě toho, pokud nepoužité a prošlé léky vyhodíme jen tak do koše, mohou se dostat 

do špatných rukou lidí, kteří popelnice vybírají a mohou je použít jako drogy, nebo pro jejich výrobu. A riziko nekončí ani v okamžiku, kdy se vyhozené léky dostanou na odpadní skládku. I tam se mohou postupně vstřebávat do půdy a pronikat tím do půdního ekosystému a odpadních vod. 

Navíc, léčivé látky se mohou hromadit v půdě a v rostlinách. Pokud jsou vyhozené léky použity jako hnojiva nebo je s nimi zavlažována orná půda, mohou se dostat do potravního řetězce a ovlivnit rostliny, zvířata i lidi.

Zdravotní dopady:

Kromě životního prostředí a ohrožování zvířat, může mít nesprávné nakládání s léčivy také negativní dopad na naše zdraví. Vyhozené léky mohou být nalezeny neoprávněnými osobami, což může vést k nebezpečí zneužití nebo nadměrnému užívání léků. To může způsobit zdravotní rizika, jako jsou předávkování, alergické reakce nebo interakce s jinými léky.

Pokud jsou léky vyhozeny do domácího koše, mohou se k nim dostat děti nebo domácí mazlíčci, kteří je mohou polknout. To může vést k otravě a závažným zdravotním problémům.

K TÉMATU  5 tipů, se kterými se vám dámská jízda v zahraničí povede na výbornou

Dalším zdravotním rizikem je užívání léků poté, co jim expiruje trvanlivost. Tyto léky mohou nejen ztratit svou účinnost a zvýšit riziko nežádoucích účinků, ale také se mohou stát vyloženě škodlivými. 

Navíc pokud se vyhazované nebo splachované léky dostanou do vodního oběhu, jak jsme 

o tom mluvili výše, mohou se nám tak dostávat zpět do organismu, aniž bychom o tom věděli. A tím zvyšovat odolnost například vůči účinkům antibiotik a značně nám ztěžovat léčbu. 

Je tedy zásadní, aby lidé byli informováni o správném způsobu likvidace léků a o významu odpovědného nakládání s léčivy. To pomůže minimalizovat ekologické i zdravotní dopady vyhozených léčiv a zajistit bezpečnost a udržitelnost léčebného procesu.

3. Správné způsoby nakládání s léčivy:

Když tedy už známe rizika nezodpovědného vyhazování léků, povíme si o tom, jak s nimi nakládat správně, zkrátka, jak se jich zbavit bezpečně. A také, jak minimalizovat celkový počet zbytečně vyplýtvaných léčiv. 

Zde je několik způsobů, jak správně nakládat s léky:

– Nekupujte nadbytečné množství léků a dávejte pozor na datum jejich expirace.

– Pokud máte nepoužité nebo expirované léky doma, obraťte se na místní lékárnu nebo 

na speciální sběrná místa, která umožňují bezpečnou likvidaci léčiv. Pokud používáte pro nákup léčiv online lékárny, můžete se informovat u nich. Například Pilulka.cz nabízí možnost vrátit prošlé a neptořebné léky kurýrovi. Jak říká Martin Kassa, spolumajitel společnosti: „Všichni zákazníci internetové lékárny Pilulka.cz, kteří využívají dopravu Pilulka Auto, mohou léky odevzdat přímo našemu řidiči. Ten je následně předá lékárníkovi v Pilulka Lékárně, který je bezpečně zlikviduje.“ 

– Nenalévejte léky do kanalizace nebo odpadu, pokud to není explicitně uvedeno na etiketě.

– Sledujte pokyny pro likvidaci léků na etiketách nebo se informujte u lékárníka nebo lékaře 

o správném způsobu likvidace konkrétních léků. 

Závěrem lze jen znovu apelovat na to, abychom při takovém “jarním úklidu” našich lékárniček mysleli na své zdraví i na naše okolí, a nepoužité léky zodpovědně odnášeli 

do nejbližších lékáren, které mají všechny povinnost léky přijmout. A navíc na ně mají speciální kontejnery, které se poté dostanou do rukou společností, které je správně a bezpečně zlikvidují.

Zdroje článku:
https://download.pilulka.cz/new/TZ_Pilulky_do_kose_nepatri_tri_ctvrtiny_Cechu_ma_doma_stare_leky.pdf, https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesi-jsou-rekordmani-ve-vyhazovani-leku-mnozstvi-odpadu-se-z/r~b44a84fed3b011e889f40cc47ab5f122/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/lekarna-v-kanalizaci-cesi-se-rocne-zbavuji-stovek-tun-leku-176090
sdílet
tisknout

Témata pro vás

Výběr článků

Pravý deštivý a sychravý podzim se pomalu začíná hlásit o slovo, a tak není divu, že v tomto zrádném počasí více stonáme my i naše děti. S nižšími venkovními teplotami a nedostatkem sluníčka se navíc zvyšuje riziko nachlazení, chřipky a v dnešní době bohužel i dalších virových onemocnění. Právě v tomto období je tedy více, než kdykoliv jindy v roce důležité myslet na posílení imunity, která hraje zásadní roli v naší přirozené obranyschopnosti a odolnosti proti bacilům. Efektivním způsobem, jak můžeme posílit imunitu sobě i svým blízkým, je za pomoci pěti přírodních pomocníků. Jaké to jsou?
Rozhodli jste se sobě nebo svým blízkým udělat radost a koupit jim chytré hodinky? Dalo by se říct, že chytré hodinky jsou výkřikem módy a že je to trend, který je budoucností. I proto je každý chce mít. Zvyšující poptávka vede ke zvyšující se nabídce a rázem není tak snadné vybrat si jedny, které nám budou dělat společnost. Pojďme si tedy prozradit, jak vybrat chytré hodinky, které budou tím nejlepším parťákem v každodenním životě.
Zatímco svět čelí velkému množství výzev, jako je například změna klimatu nebo nedostatek obnovitelných zdrojů, společnost by měla začít ženské nápady a vynálezy brát vážněji. Proč? Protože i ženy už mnohokrát dokázaly, že si zaslouží na poli vědy uznání.
Podzim se hlásí o slovo a pro všechny milovníky zeleně to znamená jediné - je třeba začít rostlinky pomalu připravovat na období odpočinku, vegetační klid totiž začíná na podzim a končí až na jaře. Zatím se ale nemusíte úplně plašit, a pokud chcete mít ještě nějakou chvilku krásně zelený a rozkvetlý balkon, můžete ho mít. Které květiny nebo bylinky přežijí i chladnější počasí?
Je už dávno známo, že káva vyráběná průmyslově nikdy nemůže dosáhnout takových kvalit, jako káva výběrová. A to z mnoha různých důvodů, o kterých si povíme níže.
Slyšeli jste někdy o meditaci? Zkoušeli jste ji někdy praktikovat nebo ji dokonce již praktikujete? Dnešní článek bude totiž právě o ní! Pro ty z vás, kteří o meditaci slyšíte poprvé, tak pokračujte ve čtení, protože se dozvíte, jak moc vám může změnit váš život. A to pozitivně. Redukovat stres, léčit vaše tělo, cítit se klidně, cítit se radostně a spoustu dalších benefitů!
Podzim je tady. Cítíme to nejen ve vzduchu, ale také to vidíme - listy stromů se začínají zbarvovat a okenní parapety opouští letní rostliny, které je třeba zazimovat. Jelikož jsou nyní okenní parapety prázdné, je načase je něčím oživit. Pojďme si zmínit několik rostlin, které vydrží i chladné podzimní dny.  
Pojem alternativní bydlení nemusí znamenat nepohodlí a nečistotu. Hlavní je mít k dispozici pozemek, a skutečně příjemný domov se pak dá vytvořit v přepravním kontejneru, lesní chalupě nebo mobilheimu. Záleží na způsobu provedení. Tyhle ukázky vás přesvědčí, že alespoň jako letní chalupu je co závidět. I v malém prostoru se dají vykouzlit divy. Nevěříte?
Je tu jaro a s ním i spoustu změn! Lidé se chystají na sezónu v plavkách a chtějí být na jaře víc plní energie. Po zimě, kdy jsme spíš pasivní a více jíme, tak s jarem přichází odhodlání do různých detoxů a očist! Bohužel to nemusí skončit vždy dobře, protože není detox jako detox. V tomto článku vám prozradím, jak na správnou jarní očistu! Která pročistí vaše tělo i vašeho ducha a zároveň neuškodí vašemu zdraví!
Při výběru spodního prádla zaměřujeme svou pozornost předně na design. Myslíme si, že to, jak kalhotky vypadají, je hlavní. Jenže hlavní by měla být jejich zdravotní nezávadnost. Jen hrstka žen si uvědomuje, jak moc ovlivňuje spodní prádlo naše zdraví. Jen málokterá z žen má na paměti, že nevhodné spodní prádlo může stát za bolestivými mykózami nebo svědivými a nepříjemnými ekzémy.
Tato unikátní chata má skleněnou střechu i stěny, takže usínáte v teple, a přitom přímo pod hvězdnou oblohou a polární září. Panorama Glass Lodge se nachází 30 minut jízdy od Reykjavíku k pobřeží Grónského moře. Hned u chaty stojí vířivka, ze které se můžete kochat islandskou krajinou. V malé komfortní chatě najdete pohodlnou koupelnu i kuchyňku s jídelním stolem. Za noc pro dva v tomto islandském obydlí zaplatíte téměř 9000 korun, a mají tu i internet. Tenhle útulný úkryt vám ale může posloužit jak inspirace pro vaši vlastní chatu v přírodě. I s takto malým prostorem se dá pracovat a vytvořit něco kouzelného.

Nepřehlédněte

V dnešní moderní době jsme až zahlceni spoustou nových vychytávek. To se týká oi spotřebičů a pomocníků do domácnosti. V obchodech najdete zboží jakéhokoliv druhu a někdy se vám dokonce podaří narazit na poněkud podivná zařízení, jejichž účel je třeba ještě uhodnout. Přiznejme si, že někde mezi touto hojností zaujal své místo parní čistič.
Obecně platí, že lidé tapety buď milují, nebo nesnáší. Tapety jsou skvělým řešením nejen z hlediska designu, ale také izolují teplo, hluk a zabraňují vzniku plísní. V devadesátých letech byly tyto textilie v módě a v každé stylové domácnosti se objevovaly stěny se zajímavými prvky. Po delší době se opět vrací do našich moderních bytů. S tím však vyvstává otázka, jaké jsou nyní trendy?

Odebírat novinky

Přihlásit se

Jestě nemáte účet? Zaregistrujte se zde.

Nahlásit článek