Domů » Soutěže » Zasoutěžte si o originální povlečení od výtvarnice Pavlíny Balcarové
povleceni by Darré
Soutěže

Zasoutěžte si o originální povlečení od výtvarnice Pavlíny Balcarové

Výtvarnice Pavlína Balcarová představí na veletrhu FOR INTERIOR své autorské povlečení. Tentokrát pro milovníky domácích mazlíčků, a to jak pro pejskaře, tak pro kočkomily. Vznikly dvě verze. Jedna dětská verze , a druhá současná  zvířecí série, kterou mohou do své postele povléknout jak děti tak dospělí. A právě na tuto novou kolekci se můžete těšit právě na veletrhu, kde se také můžete setkat i s autorkou kolekce osobně.

Navštivte stánek Darré

Když nebudete mít štěstí v naší soutěži, navštivte stánek Darré na veletrhu, kde si budete moci koupit tohle úžasné povlečení. Pro ty tvořivější z vás bude na stánku ke koupi i metráž.

Chcete vyhrát úžasné povlečení v naší soutěži? Stačí odpovědět správně na soutěžní otázku a mít štěstí. Tři z vás si toto povlečení mohou užívat v pohodlí domova.

Soutěžní otázka

Kdy se koná veletrh FOR INTERIOR?

Nápovědu najdete na webu www.forinterior.cz.

Odpověď zašlete na adresu info@damskaliga.cz. Zároveň nám zašlete kromě svého jména i adresu, na které vás můžeme kontaktovat pro předání výhry. Do předmětu e-mailu napište heslo: povlečení.

Vyhrává 100., 150. a 200. správná odpověď. Soutěž končí v pátek 23.3.2018 ve 23,59. Výherce následně vyhlásíme na našem webu a zkontaktujeme pro předání výhry. Předem všem přejeme mnoho štěstí.

Účastí v soutěži

a) uděluji portálu Dámskáliga.cz souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích portálu Dámskáliga.cz;

b) uděluji portálu Dámskáliga.cz v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo, které organizátorovi a portálu Dámskáliga.cz v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora a portálu Dámskáliga.cz, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách portálu Dámskáliga.cz, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem a portálem Dámskáliga.cz. Organizátor a portál Dámskáliga.cz je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor, portál Dámskáliga.cz nebo třetí osoby pověřené organizátorem nebo portálem Dámskáliga.cz provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;

c) stane-li se výhercem, dává organizátorovi a portálu Dámskáliga.cz, v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem nebo portálem Dámskáliga.cz v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi a portálu Dámskáliga.cz tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor nebo portál Dámskáliga.cz snímek v souladu s jeho určením poskytne.

Autor: red

data-matched-content-rows-num="3,3" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_stacked,image_stacked">

komentář

Klikněte pro napsání komentáře

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: