Rodina

Vysvědčení se blíží. Dětem nevyhrožujte předem, ani je netrestejte poté. Jak se na situaci připravit

Vysvědčení se blíží
Zdroj:123RF.com
Konec školního roku a rozdávání vysvědčení je náročnou dobou pro pracovníky linek bezpečí, kteří vyřizují telefonáty od dětí, které se bojí přijít domů. Do jejich hledání se také musí často zapojit i policie. Čas od času přijde i smutek, když se dítě domnívá, že špatným vysvědčením končí jeho životní čas. Nenechte se zaskočit jedním školním výsledkem. Jde přece o dítě, které milujete.

Vysvědčení by vás nemělo překvapit

Někdy to jsou nepřiměřená očekávání, často vyhrožování v očekávání lepších známek. Ovšem pokud dítěti vyhrožujete, že ho potrestáte za špatné známky, může to být ten poslední impuls k nepředvídanému činu. Jestliže sledujete práci svého dítěte po celý školní rok, s menším se občas učíte, většího jste naučili, aby se přišel poradit, vysvědčení by vás nemělo překvapit. Průběžné sledování žákovských knížek, pohovor s učiteli během školního roku, minimálně o třídních schůzkách, by vás měl na výsledek dostatečně připravit.

Nevyhrožujte, neponižujte, nebijte. Dítě se lépe učit nebude

Nevyhrožujte předem trestem. Poté, co si prohlédnete výsledné známky, dítě nebijte. Ani je neponižujte slovy „jsi hloupý, nic z tebe nebude“. Dítě si může tento názor nevědomky vzít jako hlavní mínění o své osobě, a čím bude starší, tím složitější bude pracovat s jeho neúspěchy. Naopak, pochvalte mu ty známky, které jsou lepší, než ostatní. Vyzdvihněte jeho přednosti. I když je to třeba „jen“ uklizený pokoj.

Nesrovnávejte je s úspěšnějším kamarádem nebo sourozencem. Dítě se bude cítit ponížené a může to v něm vyvolat i nepřiměřenou žárlivost. A především – o vysvědčení si promluvte ten den, kdy ho dítě přinese domů.

Na výsledek se připravte a snažte se o pozitivní nápravu

Pokud máte neblahé tušení, připravte se pár dní nebo hodin předem. Zavřete oči a představte si vysvědčení, které neočekáváte ani v nejhorším snu. Představte si sebe v situaci vašeho dítěte. Jakou reakci od svých rodičů byste očekávala?

Vaše dítě není jen školák a jeho hodnota nespočívá v množství lepších nebo horších známek. Má jistě své přednosti a má právo cítit, že je máte rádi. V tom směru s ním o výsledku promluvte.
Jestliže jsou výsledky opravdu špatné a vy víte, že by mohly být lepší, navrhněte prázdninové kurzy nebo doučování. Domluvte se třeba, že se s ním budete dvakrát týdně věnovat tomu, co mu ve škole nešlo. Na trhu je dostatek různých cvičebnic, které mohou i zábavnou formou zlepšit jeho znalosti. A tím pádem i sebevědomí v příštím školním roce. Neměla by to však být podstatná náplň prázdnin. Spíš jasná domluva, že nejen zábava, ale i trocha práce mu pomůže, aby byl příště výsledek lepší.

Dítě by nemělo večer v den vysvědčení usínat s tím, že ho příští den čeká další trest. Ale s vědomím, že je vše vyřešeno a že ho máte i přes špatné známky rádi.

Nepřenášejte na dítě své ambice

Nepřenášejte na dítě vlastní ambice.  Každý nemusí mít vysokou školu. Důležité přece je, aby vaše dítě bylo v životě šťastné, ne výše jeho platu či diplom z univerzity. Kdysi jsme se ptali kamaráda našeho tehdy šestiletého vnuka, čím chce být. Byl – a je – to takový hodný, ale ne právě chytrý kluk. Tehdy nám odpověděl: „Chci být traktor.“ Smáli jsme se, ale on prošel středním zemědělským učilištěm a pracuje v zemědělství. S traktorem uměl jezdit už v patnácti. Našel si své místo na světě, a tak by to mělo být.

Reklama

Reklama